Home / Cập nhật tiến độ / TIẾN ĐỘ THI CÔNG VŨNG TÀU MELODY ĐẾN NGÀY 01/05/2017

Tổng thể block A và block B

Đóng trần thạch cao hành lang từ tầng 7 đến tầng 12 block A; tầng 6,7,9 block B

Lắp đặt hệ thống máng điện từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B

Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B

Công tác ốp lát căn hộ từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B

Công tác ốp lát căn hộ từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B

Công tác lát gạch hành lan từ tầng 7 đến tầng 14, tầng 16 đến tầng 19 block A; từ tầng 6 đến tầng 16, 18 block A, B

Công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh từ tầng 6 đến tầng 14, tầng 16 đến tầng 20 block A; từ tầng 6 đến tầng 17 block B

Công tác lắp đặt kệ bếp từ tầng 7 đến tầng14, tầng 17, 19 block A

Công tác lắp đặt cửa nhựa lõi thép từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B

Công tác lắp đặt cửa gỗ từ tầng 6 đến tầng 18 block A; từ tầng 6 đến tầng 20 block B

Công tác thi công sơn nước từ tầng 5 đến tầng 24 block A; từ tầng 5 đến tầng 24 block B

Công tác thi công tầng hầm dự án

 • Tổng thể block A và block B

 • Đóng trần thạch cao hành lang từ tầng 7 đến tầng 12 block A; tầng 6,7,9 block B

 • Lắp đặt hệ thống máng điện từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B

 • Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B

 • Công tác ốp lát căn hộ từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B

 • Công tác ốp lát căn hộ từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B

 • Công tác lát gạch hành lan từ tầng 7 đến tầng 14, tầng 16 đến tầng 19 block A; từ tầng 6 đến tầng 16, 18 block B

 • Công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh từ tầng 6 đến tầng 14, tầng 16 đến tầng 20 block A; từ tầng 6 đến tầng 17 block B

 • Công tác lắp đặt kệ bếp từ tầng 7 đến tầng14, tầng 17, 19 block A

 • Công tác lắp đặt cửa nhựa lõi thép từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B

 • Công tác lắp đặt cửa gỗ từ tầng 6 đến tầng 18 block A; từ tầng 6 đến tầng 20 block B

 • Công tác thi công sơn nước từ tầng 5 đến tầng 24 block A; từ tầng 5 đến tầng 24 block B

 • Công tác thi công tầng hầm dự án

  Công tác thi công trạm điện dự án

 • Công tác thi công hồ tiểu cảnh mặt tiền dự án
 • Công tác thi công hồ tiểu cảnh mặt tiền dự án

Check Also

TIẾN ĐỘ THI CÔNG MOONLIGHT PARKVIEW ĐẾN NGÀY 16/09/2017

Lát gạch căn hộ tầng 5 block A Lát gạch căn hộ tầng 5 block …