Home / Cập nhật tiến độ / TIẾN ĐỘ THI CÔNG SKY CENTER ĐẾN NGÀY 11/09
Tổng thể block A
Tổng thể block A
Hoàn thành ốp gạch block A, B, C, D
Hoàn thành ốp gạch block A, B, C, D
Tổng thể block B
Tổng thể block B
Tổng thể block C
Tổng thể block C
Tổng thể block D
Tổng thể block D
Hoàn thành bả sơn mastic block A, B, C, D
Hoàn thành bả sơn mastic block A, B, C, D

 

Hoàn thành đóng trần thạch cao block A, B, C, D
Hoàn thành đóng trần thạch cao block A, B, C, D
Hoàn thành ốp gạch block A, B, C, D
Hoàn thành ốp gạch block A, B, C, D
Lắp đặt hế thống âm thanh và camera giám sát an ninh tầng 2 block A, B, C, D
Lắp đặt hế thống âm thanh và camera giám sát an ninh tầng 2 block A, B, C, D
Lát gạch hành lang từ tầng 5 đến tầng 16 block A, B; tầng 5 đến tầng 15 block C, D
Lát gạch hành lang từ tầng 5 đến tầng 16 block A, B; tầng 5 đến tầng 15 block C, D
Lát gạch đến tầng 16 block A, B, C, D
Lát gạch đến tầng 16 block A, B, C, D

Check Also

TIẾN ĐỘ THI CÔNG MOONLIGHT PARKVIEW ĐẾN NGÀY 16/09/2017

Lát gạch căn hộ tầng 5 block A Lát gạch căn hộ tầng 5 block …