Home / Cập nhật tiến độ / TIẾN ĐỘ THI CÔNG SKY CENTER ĐẾN NGÀY 11/05/2017

Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Thi công hệ thống M&E tầng 15 block A, B

Thi công hệ thống M&E tầng 14 block C, D

Tô tường căn hộ tầng 14 block A, B

Tô tường căn hộ tầng 10 block C, D

Đóng khung trần thạch cao tầng 10 block A, B

Đóng khung trần thạch cao tầng 7 block C, D

Bả sơn tầng 9 block A, B

Bả sơn tầng 6 block C, D

Check Also

TIẾN ĐỘ THI CÔNG MOONLIGHT PARKVIEW ĐẾN NGÀY 16/09/2017

Lát gạch căn hộ tầng 5 block A Lát gạch căn hộ tầng 5 block …