Home / Cập nhật tiến độ / TIẾN ĐỘ THI CÔNG SAIGON MIA ĐẾN NGÀY 3/10

 

 

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 - block Southern
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 – block Southern
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 - block Southern
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 – block Southern
Thi công cột sàn tầng 19 - block Southern
Thi công cột sàn tầng 19 – block Southern
Thi công cốp pha sàn tầng 14 - block Central
Thi công cốp pha sàn tầng 14 – block Central
Thi công cốp pha sàn tầng 14 - block Central
Thi công cốp pha sàn tầng 14 – block Central
Thi công cốp pha sàn tầng 14 - block Central
Thi công cốp pha sàn tầng 14 – block Central
Thi công cốp pha sàn tầng 13 - block Northen
Thi công cốp pha sàn tầng 13 – block Northen
Thi công cốp pha sàn tầng 13 - block Northern
Thi công cốp pha sàn tầng 13 – block Northern
Thi công cốp pha sàn tầng 13 - block Northern
Thi công cốp pha sàn tầng 13 – block Northern

 

Check Also

TIẾN ĐỘ THI CÔNG MOONLIGHT PARKVIEW ĐẾN NGÀY 16/09/2017

Lát gạch căn hộ tầng 5 block A Lát gạch căn hộ tầng 5 block …