Home / Cập nhật tiến độ / TIẾN ĐỘ THI CÔNG SAIGON MIA ĐẾN NGÀY 03/05/2017

hung-thinh-48a07279f0ebd411

Thi công cốt pha sàn tầng 4-Block Southern

tien-do-thi-cong-can-ho-saigon-mia-2

Thi công cốt pha sàn tầng 4-Block Southern

tien-do-thi-cong-can-ho-saigon-mia-3

Thi công cốt pha sàn tầng 4-Block Southern

tien-do-thi-cong-can-ho-saigon-mia-4

Thi công cốt thé sàn tầng 5-Block Southern

tien-do-thi-cong-can-ho-saigon-mia-5

Thi công cột sàn tầng 2 – block Central

tien-do-thi-cong-can-ho-saigon-mia-6

Thi công cột sàn tầng 2 – block Central

tien-do-thi-cong-can-ho-saigon-mia-7

Đổ bê tông sàn tầng 1 – block Northern

tien-do-thi-cong-can-ho-saigon-mia-8

Đổ bê tông sàn tầng 1 – block Northern

Check Also

TIẾN ĐỘ THI CÔNG MOONLIGHT PARKVIEW ĐẾN NGÀY 16/09/2017

Lát gạch căn hộ tầng 5 block A Lát gạch căn hộ tầng 5 block …