Home / Cập nhật tiến độ / TIẾN ĐỘ THI CÔNG MOONLIGHT PARKVIEW ĐẾN NGÀY 16/09/2017
Tổng quan block A, B
Tổng quan block A, B
Lát gạch căn hộ tầng 5 block A
Lát gạch căn hộ tầng 5 block A
Tô tường căn hộ tầng 12 block A, B
Tô tường căn hộ tầng 12 block A, B
Bả sơn matit tầng 7 block A, B
Bả sơn matit tầng 7 block A, B
Lắp đặt hệ thống M&E tầng 14 block A, B
Lắp đặt hệ thống M&E tầng 14 block A, B
Thi công khung trần thạch cao tầng 6 block A, B
Thi công khung trần thạch cao tầng 6 block A, B
Lát gạch căn hộ tầng 5 block A
Lát gạch căn hộ tầng 5 block A
Tổng quan block C
Tổng quan block C
Tô tường căn hộ tầng 15 block C
Tô tường căn hộ tầng 15 block C
Lắp đặt hệ thống M&E tầng 14 block C
Lắp đặt hệ thống M&E tầng 14 block C

Lát gạch căn hộ tầng 5 block A

Lát gạch căn hộ tầng 5 block A

Check Also

TIẾN ĐỘ THI CÔNG SKY CENTER ĐẾN NGÀY 11/09