Home / Cập nhật tiến độ / TIẾN ĐỘ THI CÔNG MOONLIGHT PARKVIEW ĐẾN NGÀY 14/5/2017

Thi công cốp pha sàn tầng 12 block A, B

Thi công cốp pha sàn tầng 12 block A, B

Thi công cốp pha sàn tầng 12 block A, B

Thi công tường bao căn hộ sàn tầng 6 block A, B

Thi công tường bao căn hộ sàn tầng 6 block A, B

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block C

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block C

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block C

Check Also

TIẾN ĐỘ THI CÔNG MOONLIGHT PARKVIEW ĐẾN NGÀY 16/09/2017

Lát gạch căn hộ tầng 5 block A Lát gạch căn hộ tầng 5 block …