Home / Cập nhật tiến độ / TIẾN ĐỘ THI CÔNG 8X RAINBOW ĐẾN NGÀY 05/05/2017

Hoàn thành thi công sàn tầng 18

Hoàn thành thi công sàn tầng 18

Thi công cốp pha sàn tầng thượng

Thi công cốp pha sàn tầng thượng

Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 17

Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 17

Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 16

Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 16

Đóng khung trần thạch cao tầng 12

Đóng khung trần thạch cao tầng 12

Lót gạch đến tầng 12

Lót gạch đến tầng 12

Lắp cửa tầng 7

Lắp cửa tầng 7

Check Also

TIẾN ĐỘ THI CÔNG MOONLIGHT PARKVIEW ĐẾN NGÀY 16/09/2017

Lát gạch căn hộ tầng 5 block A Lát gạch căn hộ tầng 5 block …