Home / Cập nhật tiến độ / CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG MOONLIGHT RESIDENCE NGÀY 15/05/2017

Hoàn thành phần móng block A, B

Hoàn thành phần móng block A, B

Hoàn thành đổ bê tông 50% sàn tầng hầm B2 block A, B

Hoàn thành đổ bê tông 50% sàn tầng hầm B2 block A, B

Thi công cốt thép 50% còn lại sàn tầng hầm B2 block A, B

Thi công cốt thép 50% còn lại sàn tầng hầm B2 block A, B

Thi công cột sàn tầng hầm B1 block A, B

Thi công cột sàn tầng hầm B1 block A, B

Check Also

TIẾN ĐỘ THI CÔNG MOONLIGHT PARKVIEW ĐẾN NGÀY 16/09/2017

Lát gạch căn hộ tầng 5 block A Lát gạch căn hộ tầng 5 block …